RAKSTISKA IZSOLE TELPU NOMAI ROBERTA FELDMAŅA IELĀ 11, RĪGĀ (KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 084 0175 002). IZSOLES ID Nr. 4-11/05-2019, SLUDINĀJUMS UN INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS IZSOLEI ATRODAMA WWW.VNI.LV, PIEDĀVĀJUMI IZSOLEI JĀIESNIEDZ LĪDZ 2019.GADA 17.OKTOBRIM PLKST. 10:00.

Izsole izbeigta bez rezultāta.