RAKSTISKA IZSOLE “JUMTA DAĻAS NOMA ANTENAS, RADIO BLOKU IZVIETOŠANAI ROBERTA FELDMAŅA IELĀ 11, RĪGĀ (KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 084 0175 002) ” AR ID NR. 4-11/1-2021. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA LĪDZ 2021.GADA 22.JANVĀRIM PLKST. 10:00

SLUDINĀJUMS UN INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS RAKSTISKAI IZSOLEI ATRODAMA WWW.VNI.LV.

Rakstiskas izsoles nolikums

Rakstiska izsole pārtraukta (sakarā ar nepieciešamajiem labojumiem izsoles nolikumā).