RAKSTISKA IZSOLE “Biroja telpas Nr.12 noma Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 084 0175 002) ar id.: Nr. 4-11/09-2019”, sludinājums un informācija par pieteikšanos rakstiskai izsolei atrodama WWW.VNI.LV. Piedāvājumi rakstiskai izsolei jāiesniedz līdz 2019.GADA 11.decembrim plkst. 11:00.