SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” 2021.gada II ceturkšņa pārskats

Telpu nomas maksas samazinājums balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453, sekojošam nomniekam: SIA “AV 269”, reģ. Nr. 44103134214 (no 01.04.2021. līdz 31.05.2021.)

Telpu nomas maksas samazinājums balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453, sekojošam nomniekam: SIA “AV 269”, reģ. Nr. 44103134214 (no 01.01.2021. līdz 31.03.2021.)

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” 2021.gada I.ceturkšņa pārskats

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” 2020.gada pārskats

SIA “Sporta centrs “Mežaparks“” 2020.gada III.ceturkšņa pārskats

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” 2020.gada II.ceturkšņa pārskats

Nomas maksas atbrīvojums sakarā ar Covid-19 izplatību sekojošiem nomniekiem: SIA “THE”, reģ. Nr. 40103543680 (no 01.04.2020. līdz 30.04.2020.)

Nomas maksas atbrīvojums sakarā ar Covid-19 izplatību sekojošiem nomniekiem: SIA “THE”, reģ. Nr. 40103543680 (no 01.05.2020. līdz 31.05.2020.)

Nomas maksas atbrīvojums sakarā ar Covid-19 izplatību sekojošiem nomniekiem: SIA “THE”, reģ. Nr. 40103543680 (no 01.06.2020. līdz 30.06.2020.)

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” 2020.gada I.ceturkšņa pārskats

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” 2019.gada pārskats

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” 2019. gada III.ceturkšņa pārskats

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” 2019.gada II.ceturkšņa pārskats

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” 2019.gada I.ceturkšņa pārskats

SIA Sporta centrs Mežaparks 2018.gada pārskats *.pdf

SIA Sporta centrs Mežaparks 2018.gada III.ceturkšņa pārskats

SIA Sporta centrs Mežaparks 2018.gada II.ceturkšņa pārskats

SIA Sporta centrs Mežaparks 2018.gada I.ceturkšņa pārskats *.pdf

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 2017. gada pārskats *.pdf

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 2017. gada 3. ceturkšņa pārskats *.pdf

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 2017. gada 2. ceturkšņa pārskats *.pdf

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 2017. gada 1. ceturkšņa pārskats *.pdf

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 2016. gada pārskats *.pdf

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 2016. gada 3. ceturkšņa pārskats *.pdf

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 2016. gada 2. ceturkšņa pārskats *.pdf

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 2016. gada 1. ceturkšņa pārskats *.pdf

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 2015. gada pārskats *.pdf

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 2014. gada pārskats *.pdf

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” valdes locekle Ieva Zunda apliecina, ka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem un ka starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.