Iepirkumi

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par zemas gabala nomu 0.0025 ha platībā.

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par zemes gabala nomu 0.0025 ha platībā (kadastra numurs 0100 084 0175 ), R. Feldmaņa ielā 11, [...]

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par telpas nomu Nr.13.

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par telpas nomu Nr.13. (pēc inventarizācijas lietas), R. Feldmaņa ielā 11, 1. stāvā, Rīgā, [...]

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” izsludina iepirkumu par Sporta centra “Mežaparks”” ēkas viesnīcas telpu remontdarbu veikšanu (Iepirkuma identifikācijas Nr. SCM/2015/13).

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu SIA „Sporta centra „Mežaparks” izsludina iepirkumu ēkas viesnīcas telpu remontdarbu veikšana, [...]

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” iepirkuma “Juridiskie pakalpojumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. SCM/2015/14) lēmums.

SIA "Sporta centrs "Mežaparks"" iepirkuma komisija, pamatojoties uz iepirkuma "Juridiskie pakalpojumi" uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu 3.4. punktu nolemj [...]

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par telpas nomu Nr.4.

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par telpas nomu Nr.4. (pēc inventarizācijas lietas), R. Feldmaņa ielā 11, 1. stāvā, Rīgā, [...]

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par zemes nomu.

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par zemes nomu. (Kadastra numurs 0100 084 0175 001), R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā, LV-1014 [...]

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par telpas nomu Nr.12.

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par telpas nomu Nr.12. (pēc inventarizācijas lietas), R. Feldmaņa ielā 11, 1. stāvā, Rīgā, [...]

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par noliktavas nomu pie tenisa kortiem.

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par noliktavas nomu pie tenisa kortiem,, R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā, LV-1014 (Iepirkuma ID [...]

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par telpas nomu Nr.13., R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā.

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par telpas nomu Nr.13. (pēc inventarizācijas lietas), R. Feldmaņa ielā 11, 1. stāvā, Rīgā, [...]