SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par telpas nomu Nr.13.

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par telpas nomu Nr.13. (pēc inventarizācijas lietas), R. Feldmaņa ielā 11, 1. stāvā, Rīgā, LV-1014 (Iepirkuma ID SCM1/2016/01).  Telpu nomas sākuma cena – 5,50 EUR/m2 bez PVN. Izsoles sludinājums un informācija par pieteikšanos izsolei atrodama www.vni.lv , piedāvājumi izsolei jāiesniedz līdz 2016. gada 08. aprīlim plkst. 15:00.

Izsoles rezultāts:  2016. gada 08. aprīlī notikušajā izsoles komisjas sēdē tika nolemts slēgt līgumu ar SIA “Reconsulting” par pretendetnta piedāvāto telpu nomas cenu – 5,50 / m2 bez PVN, pamatojoties uz šī pieteikuma atbilstību SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” iznomāšanas kārtības prasībām.