RAKSTISKA IZSOLE TELPU NOMAI ROBERTA FELDMAŅA IELĀ 11, RĪGĀ (KADASTRA APZĪMĒJUMS 0100 084 0175 002). IZSOLES ID Nr. 4-11/06-2019, PIEDĀVĀJUMI IZSOLEI JĀIESNIEDZ LĪDZ 2019.GADA 25.OKTOBRIM PLKST. 10:00.

Izsole atzīta par nenotikušu.