SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par zemes vienības nomu (kadastra apzīmējums 0100 084 0175), R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā, LV-1014 (Iepirkuma ID SCM1/2016/05).

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par zemes vienības nomu  (kadastra apzīmējums 0100 084 0175), R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā, LV-1014 (Iepirkuma ID SCM1/2016/05). Zemes nomas sākuma cena – 0.24 EUR/m2 bez PVN. Izsoles sludinājums un informācija par pieteikšanos izsolei atrodama www.vni.lv , piedāvājumi izsolei jāiesniedz līdz 2016. gada 08. decembrim plkst. 11:00. Pielikumā pievienots Rakstiskas izsoles ID SCM1/2016/05 “Zemes gaba Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā (Kadastra apzīmējums 0100 084 0175), daļas noma” NOLIKUMS”.

izsoles-nolikums_r-feldmana11_gala_09-11-2016

Izsoles rezultāts:  2017. gada 13. janvārī notikušajā Ārkārtas Dalībnieku sapulcē tika nolemts slēgt līgumu ar Biedrību “Burāšanas klubs 360” par pretendetnta piedāvāto zemes nomas cenu – 1200.00 EUR / mēnesī bez PVN, pamatojoties uz šī pieteikuma atbilstību SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” iznomāšanas kārtības prasībām.