SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par zemes gabala nomu 0.0156 ha platībā (kadastra numurs 0100 084 0175 ), R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā, LV-1014 (Izsoles ID Nr. 4-11/03-2019). Zemes nomas sākuma cena – 2,50 EUR/m2 bez PVN. Izsoles sludinājums un informācija par pieteikšanos izsolei atrodama www.vni.lv, piedāvājumi izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 2.maijam plkst. 11:00.

Zemes izsoles nolikums
Līgums