SIA „SPORTA CENTRS „MEŽAPARKS”” IZSLUDINA IEPIRKUMU “VIESNĪCAS ĒKAS REMONTDARBI” (IEPIRKUMA ID SCM/2017/04).

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina Iepirkumu “Viesnīcas ēkas remontdarbi” (Iepirkuma ID SCM/2017/04). Informācija par Iepirkumu ir publicēta IUB mājas lapā. Pretendentu piedāvājumi Iepirkumam jāiesniedz līdz 2017. gada 17.oktobrim plkst. 10:00. Pielikumā pievienots Iepirkuma ID SCM/2017/04 “Viesnīcas ēkas remontdarbi” NOLIKUMS un darba apjomu saraksts.

Nolikums_SCM_2017_04
Darbu specifikācija_SCM2017_04

Iepirkuma rezultāts:

2017.gada 20. oktobrī Iepirkuma SCM/2017/04 sēdē Iepirkuma komisija veica iesniegto finanšu piedāvājumu izvērtēšanu un to atbilstību Iepirkuma Nolikumam.

KOMISIJA NOLEMJ:

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3.5. punktu „Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu” – Par uzvarētāju Viesnīcas ēkas remontdarbi (Iepirkuma identifikācijas Nr. SCM/2017/04) noteikt SIA “Marels Būve”;
Noraidīt SIA “Fidem Property Group” iesniegto piedāvājumu, ņemot vērā, ka nav izpildīts Iepirkuma nolikuma 12.5. punkts 2) apakšpunkts un 11.1.3.punkts.
2017. gada 03. novembrī ar SIA “Marels Būve” ir noslēgts Līgums Nr. 6-8/04-2017 par remonta (atjaunošanas) būvdarbu veikšanu Viesnīcas ēkā Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā par Līguma summu – 54’697,46 EUR (piecdesmit četri tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi euro un 46 centi).