SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina Iepirkumu “Sporta centra un viesnīcas ēkas remontdarbi” (Iepirkuma ID SCM/2017/01).

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina Iepirkumu “Sporta centra un viesnīcas ēkas remontdarbi” (Iepirkuma ID SCM/2017/01). Informācija par Iepirkumu ir publicēta IUB mājas lapā. Pretendentu piedāvājumi Iepirkumam jāiesniedz līdz 2017. gada 21.februāra plkst. 10:00. Pielikumā pievienots Iepirkuma ID SCM/2017/01 “Sporta centra un viesnīcas ēkas remontdarbi” NOLIKUMS un darba apjumu saraksts.

SCM_2017_01 Nolikums

Darbu apjomu saraksts_SCM_2017_01

Iepirkuma rezultāts:

2017.gada 02.marta Iepirkuma SCM/2017/01 sēdē Iepirkuma komisija veica iesniegto finanšu piedāvājumu izvērtēšanu un to atbilstību Iepirkuma Nolikumam

KOMISIJA NOLEMJ:

pārtraukt SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” Iepirkumu SCM/2017/01, pamatojoties uz to, ka visi piedāvājumu iesniedzēji nav pareizi izpratuši Iepirkuma nolikumu Punktus 11.4 un 11.5 un līdz ar to nav korekti sagatavoti iesniedzamie dokumenti.