Struktura

SIA Sporta Centrs “Mežaparks” 100% kapitāla daļu turētāja ir Izglītības un zinātnes ministrija.