Informācija par SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 29.panta otrās daļas prasībām

Kapitālsabiedrības firma
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Sporta centrs „Mežaparks”” pamatkapitāla lielums EUR 15 604 420,00. Valsts līdzdalības apmērs 100%.

Valsts līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis
Valsts līdzdalība kapitālsabiedrībā atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktam, kas nosaka, ka ciktāl likumā nav noteikts citādi, publiska persona savu funkciju efektīvai izpildei var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja tiek pārvaldīti tādi īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts drošībai.

Sabiedrībai sporta centrs “Mežaparks” (Rīgā) ir piešķirts Nacionālās sporta bāzes statuss.

Sabiedrības vispārējais darbības mērķis ir organizēt sporta pasākumus un sekmēt dažādu sporta veidu attīstību, nodrošinot sportistiem atbilstošus treniņu apstākļus, kā arī aktīvās atpūtas un dzīvošanas apstākļus.

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada 20. novembra rīkojumu Nr.519 „Par kapitāla daļu turētāja pārstāvi” kapitāldaļu turētāja pārstāvis SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” ir noteikts Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks – Sporta departamenta direktors Edgars Severs.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā
Dati par 2015.gadu:

Iedzīvotāja ienākuma nodoklis – EUR 23 347

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – EUR 39 886

Pievienotās vērtības nodoklis – 23 354,00

Dividendes – EUR 0,00

Gada pārskats 2015

SIA „Sporta centrs “Mežaparks” pretkorupcijas pasākumu aktualizētais plāns 2017.-2018.gadam