Projekts “Sporta centrs “Mežaparks” energoefektivitātes paaugstināšana”

SIA “Sporta centrs “Mežaparks”” šā gada 11.jūlijā ir parakstījis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Sporta centrs “Mežaparks” energoefektivitātes paaugstināšana” (Projekts) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Sporta centra “Mežaparks” īpašumā esošajā ēkā, sporta centra daļā, Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā. Projekts tiks īstenots piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 493,000.00 EUR, valsts budžeta finansējumu 87,000.00 EUR un plānotais SC Mežaparks finansējums 123,403.44 EUR apmērā. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 703,403.44 EUR.

Energoefektivitātes projekta īstenošana tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra noteikumiem Nr.13 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Īstenojot Projektu, plānots samazināt enerģijas gada patēriņu un 2020.gadā sasniegt rādītāju 259,152 MWh gadā. Tādējādi plānotais enerģijas gada patēriņa samazinājums ir 47,23% apmērā. Tāpat plānots samazināt siltumnīcefekta gāzu patēriņa rādītāju un 2020.gadā sasniegt rādītāju 90,992 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. Tādējādi plānotais siltumnīcefekta gāzu patēriņa gada patēriņa samazinājums ir 53,07% apmērā.

Projekta īstenošanas rezultātā būtiski paaugstināsies Sporta centrs “Mežaparks” sniegto sporta pakalpojumu kvalitāte.