SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina Iepirkumu “Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centra ēku remontdarbi”(Iepirkuma ID SCM/2017/02).

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina Iepirkumu “Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centra ēku remontdarbi(Iepirkuma ID SCM/2017/02). Informācija par Iepirkumu ir publicēta IUB mājas lapā. Pretendentu piedāvājumi Iepirkumam jāiesniedz līdz 2017. gada 27.februārim plkst. 10:00. Pielikumā pievienots Iepirkuma ID SCM/2017/02 “Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centra ēku remontdarbi” NOLIKUMS un darba apjumu saraksts.

SCM_2017_02 Nolikums

Darbu apjomu saraksts_SCM_2017_02 SCM_2017_02

Iepirkuma rezultāts:

2017.gada 02.marta Iepirkuma SCM/2017/02 sēdē Iepirkuma komisija veica iesniegto finanšu piedāvājumu izvērtēšanu un un to atbilstību Iepirkuma Nolikumam:

 

Nolikumam atbilstošie pretendentu piedāvājumi Finanšu piedāvājums

Summa EUR bez PVN

 
SIA “INUTA” 4910.57 (četri tūkstoši deviņi simti desmit eiro un 57 centi) Piedāvājums atbilst Iepirkuma Nolikumam
SIA “NAVITEL”

 

4952.75 (četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi eiro un 75 centi) Piedāvājums atbilst Iepirkuma Nolikumam

 

KOMISIJA NOLEMJ:

  • Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3.5. punktu „Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu” – Par uzvarētāju Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centra ēku remontdarbi (Iepirkuma identifikācijas Nr. SCM/2017/02) noteikt SIA “INUTA”;
  • Noraidīt SIA “NAVITEL” iesniegto piedāvājumu, jo nav iesniegts piedāvājums ar viszemāko cenu

2017. gada 06. martā ar SIA “INUTA” ir noslēgts Līgums Nr. 6-8/02-2017 par remonta (atjaunošanas) būvdarbu veikšanu Bērnu un jauniešu sporta burāšanas centrā Pāvu ielā 14b un 14c par Līguma summu – 4910,57 EUR (četri tūkstoši deviņi simti desmit euro un 57 centi).