SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par zemes nomu (kadastra apzīmējums 0100 084 0175)

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par zemes nomu  (kadastra apzīmējums 0100 084 0175), R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā, LV-1014 (Iepirkuma ID SCM1/2016/04). Zemes nomas sākuma cena – 2.00 EUR/m2 bez PVN. Izsoles sludinājums un informācija par pieteikšanos izsolei atrodama www.vni.lv , piedāvājumi izsolei jāiesniedz līdz 2016. gada 19. oktobrim plkst. 09:30. Pielikumā pievienots Rakstiskas izsoles ID SCM1/2016/04 “Zemes gaba Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā (Kadastra apzīmējums 0100 084 0175), daļas noma” NOLIKUMS”.

zemes-izsoles-nolikums_z4_2016

Izsoles rezultāts:  2016. gada 19. oktobrī notikušajā izsoles komisjas sēdē tika nolemts slēgt līgumu ar SIA “Moroni” par pretendetnta piedāvāto zemes nomas cenu – 3,40 EUR / m2 bez PVN, pamatojoties uz šī pieteikuma atbilstību SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” iznomāšanas kārtības prasībām.

2016.gada 28.oktobrī tika saņemta SIA “Mironi” atteikuma vēstule par zemes nomas līguma slēgšanu, līdz ar to attiecīgi tika piedāvāts slēgt nākamajam piedāvājuma iesniedzējam –  Biedrībai “Burāšanas klubs 360”, par piedāvāto zemes nomas cenu – 2,40 EUR/m2 bez PVN, pamatojoties uz šī pieteikuma atbilstību SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” iznomāšanas kārtības prasībām.