SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par noliktavas telpu nomu 95.8 m2 (kadastra numurs 0100 084 0175 002), R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā, LV-1014 (Izsoles ID Nr. 4-11/02-2019). Noliktavas telpu nomas sākuma cena – 1.00 EUR/m2 bez PVN. Izsoles sludinājums un informācija par pieteikšanos izsolei atrodama www.vni.lv , piedāvājumi izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 20. martam plkst. 09:30

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par noliktavas telpu nomu 95.8 m2 (kadastra numurs 0100 084 0175 002), R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā, LV-1014 (Izsoles ID Nr. 4-11/02-2019). Noliktavas telpu nomas sākuma cena – 1.00 EUR/m2 bez PVN. Izsoles sludinājums un informācija par pieteikšanos izsolei atrodama www.vni.lv , piedāvājumi izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 20. martam plkst. 09:30.
Noliktavas izsoles nolikums
Izsoles rezultāts