SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par zemes gabala nomu 0.0110 ha platībā (kadastra numurs 0100 084 0175 ), R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā, LV-1014 (Izsoles ID Nr. 4-11/01-2019). Zemes nomas sākuma cena – 2,50 EUR/m2 bez PVN. Izsoles sludinājums un informācija par pieteikšanos izsolei atrodama www.vni.lv, piedāvājumi izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 20.martam plkst. 09:00

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par zemes gabala nomu 0.0110 ha platībā (kadastra numurs 0100 084 0175 ), R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā, LV-1014 (Izsoles ID Nr. 4-11/01-2019). Zemes nomas sākuma cena – 2,50 EUR/m2 bez PVN. Izsoles sludinājums un informācija par pieteikšanos izsolei atrodama www.vni.lv, piedāvājumi izsolei jāiesniedz līdz 2019.gada 20.martam plkst. 09:00.
Zemes izsoles nolikums
Izsoles rezultāts