SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par Telpas Nr.8 nomu.

SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” izsludina izsoli par Telpas Nr.8 nomu (kadastra apzīmējums 0100 084 0175), R. Feldmaņa ielā 11, Rīgā, LV-1014 (Iepirkuma ID SCM1/2016/06).Telpu nomas sākuma cena – 2.50 EUR/m2 bez PVN. Izsoles sludinājums un informācija par pieteikšanos izsolei atrodama www.vni.lv , piedāvājumi izsolei jāiesniedz līdz 2016. gada 06. decembrim plkst. 09:30. Pielikumā pievienots Rakstiskas izsoles ID SCM1/2016/06 “Rakstiskas izsoles “Telpas noma Roberta Feldmaņa ielā 11, Rīgā (Kadastra apz. 0100 084 0175 002) NOLIKUMS””

8-telpas-izsoles-nolikums_

Izsoles rezultāts:  2016. gada 06. decembrī notikušajā izsoles komisjas sēdē tika nolemts slēgt līgumu ar Biedrību “Bobsleja un Skeletona federāciju” par pretendetnta piedāvāto telpu nomas cenu – 2,50 EUR / m2 bez PVN, pamatojoties uz šī pieteikuma atbilstību SIA „Sporta centrs „Mežaparks”” iznomāšanas kārtības prasībām.